ขออภัย ท่านต้องเปิดจากเครื่องที่กำหนดs
REMOTE FROM 54.92.174.226
ip ที่ใช้ได้มีดังนี้
ลำดับ ipname
1 127.0.0.1
2 202.29.239.114
3 223.206.242.149
4 234wwww
5 3445343434