ขออภัย ท่านต้องเปิดจากเครื่องที่กำหนดs
REMOTE FROM 3.227.240.143
ip ที่ใช้ได้มีดังนี้
ลำดับ ipname
1 127.0.0.1
2 223.206.242.149
3 234wwww
4 3445343434
5 3445343434
6 3445343434